Behandeling

Talent in zorg streeft er altijd naar een behandeling/begeleiding op maat te bieden aan haar cliënten. Wij zijn hierin vooruitstrevend, omdat onze cliënten onder een dak zowel begeleidt, behandeld als geschoold worden. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit cognitieve gedragstherapie in combinatie met de positieve psychologie. Zowel gedragsactivatie als cognitieve herstructurering komen hierin aan bod. Het creëren van een veilig klimaat en een emphatische werkwijze staan centraal bij alle disciplines en hun methodiek. Talent in zorg biedt hierin perspectief, omdat wij verder gaan dan alleen het behandelen van klachten. Onze visie is dat de kwaliteiten van cliënten benut moeten worden. Dit wordt bewerkstelligd aan de hand van een driehoeks-benadering van intensieve begeleiding in combinatie met aangepaste behandeling in samenspraak met de cliënt. Maandelijks vinden er evaluaties plaats met als doel de voortgang van de cliënten te monitoren en de kwaliteit te waarborgen. Daar waar nodig worden deze evaluaties ondersteund met psychologische onderzoeken. Zowel vrienden als familieleden worden betrokken bij de begeleiding en de behandeling. Zij vormen een belangrijk onderdeel van de zorg.

Bekijk hier ons behandelaanbod