Wie zijn wij

Talent in zorg is een zorgaanbieder in Zwolle en omstreken. Het doel van Talent in zorg is om mensen met een verstandelijke beperking, psychische problemen en/of een verslaving een veilig en stabiel onderkomen te bieden door middel van gepaste begeleiding.
Wij begeleiden cliënten die ondersteuning nodig hebben op één of meerdere levensgebieden. Cliënten kunnen door een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en/of een verslaving tijdelijk of permanent ondersteuning nodig hebben. Talent in zorg brengt samen met haar cliënten en het sociale netwerk de problemen en mogelijkheden in kaart, om zo richting zelfredzaamheid te werken.

Onze werkwijze
Cliënten die worden aangemeld bij Talent in zorg krijgen binnen twee weken een intakegesprek met een gedragswetenschapper. In deze opstartfase brengt de gedragswetenschapper de cliënt in kaart door middel van een zorgprofiel. Dit wordt opgesteld naar aanleiding van de aanvankelijke begeleiding; dit duurt 2 à 3 weken of langer indien nodig wordt geacht door de gedragswetenschapper. Aan de hand van het zorgprofiel wordt een begeleider toegewezen aan de cliënt. De gedragswetenschapper blijft in deze fase nauw betrokken en stelt samen met de begeleider en de cliënt een zorgplan op aan de hand van de zelfredzaamheid-matrix. Dit zorgplan fungeert als leidraad voor de begeleiding. Gedurende het gehele begeleidingstraject blijft de gedragswetenschapper de begeleiding monitoren middels maandelijkse evaluatiemomenten. Cliënten met een complex zorgprofiel worden niet toegewezen aan een begeleider, maar worden direct begeleid door de gedragswetenschapper. Dit houdt in dat een gedragswetenschapper zelf begeleidt totdat de cliënt voldoende gestabiliseerd is en toegewezen kan worden aan een begeleider.

MissieVisie
Onze ambitie is om zelfredzaamheid bij onze cliënten te vergroten. Lees meer…Talent in zorg beschouwt cliënten als een onderdeel van de zorginstelling. Lees meer…