Missie


Onze ambitie is om zelfredzaamheid bij onze cliënten te vergroten. Dit betekent dat deze groep mensen een doel in het leven krijgt waarbij plezier en ontwikkeling een cruciale rol speelt. Het bieden van zelfstandige woningen zorgt ervoor dat de cliënten altijd de regie over het leven in eigen handen houden. Hierbij worden zij ondersteund door hun persoonlijke begeleider. Er wordt altijd met de cliënt en de gedragswetenschapper gekeken naar een passende huisvesting, geschikte begeleiding en professionele zorg. Persoonlijke zorg en aandacht voor de cliënten is de kernkwaliteit binnen de organisatie.