Dagbesteding

Het doel van dagbesteding is om cliënten een stabiele, waardevolle en leerzame plek aan te bieden waarbij ontwikkeling en zinvolle daginvulling centraal staan. De cliënten worden onder toezicht van gekwalificeerde begeleiders gestimuleerd om hieraan deel te nemen. Dit is voornamelijk om structuur en stabilisatie in het leven van cliënten te creëren. Het hebben van een zinvolle daginvulling zorgt ervoor dat cliënten meedraaien in de samenleving en zich onderdeel daarvan voelen. Samen met de gedragswetenschapper wordt gekeken naar een goede match tussen de mogelijkheden en de kwaliteiten van de cliënten en het aanbod. Voor mensen die niet kunnen werken of niet naar school kunnen gaan is er daarom dagbesteding. Een essentieel onderdeel hiervan is om mensen in contact met elkaar te brengen en het creëren van een gezond dagritme. Om de kwaliteit te waarborgen vindt er wekelijks een korte evaluatie plaats met de cliënt en de dagbestedingsmedewerkers. Op dit moment wordt dagbesteding uitbesteed. Dat houdt in dat Talent in zorg in samenwerking met de cliënt op zoek gaat naar een passende dagbestedingsplek.