Beschermd wonen

Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen die door psychische problemen begeleiding nodig hebben in het dagelijks leven. Hoe groter de behoefte aan hulp, hoe intensiever de ondersteuning.
Talent in zorg kijkt samen met de cliënt hoe stabiel en zelfredzaam hij of zij is en welke begeleiding nodig is als aanvulling. In overleg met de gedragswetenschapper wordt vastgesteld welke vorm van zorg het meest geschikt is voor de cliënt.
De 24 uurs-zorg biedt een veilige omgeving waardoor zelfs in de meest uitdagende situaties het doel van Talent in zorg kan worden behaald; het stabiliseren van cliënten en het benutten van talenten om zo te werken richting zelfredzaamheid.