• Home
  • Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding


Deze vorm van zorg is gericht op zelfstandig wonende cliënt die in specifieke situaties ondersteuning nodig hebben. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning in het huishouden, administratie, lezen van brieven, gesprekken voeren met instanties etc. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan stabilisatie in het leven. De begeleiding is er op gericht om vanuit eigen kracht te komen tot maximale zelfontplooiing en regie over het eigen leven. De begeleiding van Talent in zorg is afgestemd op de persoonlijke situatie en de behoeftes van de cliënt. In overleg met de cliënt worden de wensen, mogelijkheden en verantwoordelijkheden besproken. In de begeleidingsplannen die de cliënt en begeleider samen opstellen met de gedragswetenschapper, staan de hulpvragen en hoe hieraan gewerkt gaat worden. De frequentie van de bezoeken en het aantal uren begeleiding hangt af van de indicatie en de hulpvraag. Talent in zorg streeft ernaar om op den duur de cliënten te begeleiden richting zelfredzaamheid.